Služby

Kontroly dětských hřišť

U stávajících již provozovaných dětských hřišť a herních prvků zajišťujeme posouzení ve vztahu k platným normám ČSN EN 1176, 1 - 6. Provádíme odborně technických kontrol (OTK) zařízení dětských hřišť. V případě Vašeho zájmu provedeme kontrolu Vašeho hřiště včetně fotodokumentace s popisem zjištěných závad, vyhodnotíme stávající stav a navrhneme způsob opravy nebo řešení tak, aby provozovaná zařízení byla pro uživatele bezpečná.

Nabízíme poradenství týkající se:

  • zpracování studie místních podmínek pro umístění dětských hřišť
  • zpracování kompletní projektové dokumentace a cenovou nabídku
  • pravidelné kontroly specialisty kteří se zabývají problematikou dětských hřišť

Důležitá je informovanost o provozování a dodržování všech zákonných povinností platících pro stavbu a provozování dětských hřišť (ČSN EN 1176, ČSN EN 1177, atd.).

V případě zájmu o naše herní zařízení Vám nabízíme návštěvu našeho obchodního zástupce, který Vám poskytne potřebné informace a pomůže s návrhem technického řešení pro výstavbu hřiště, nebo jeho doplnění.